ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Зовнішньоекономічна діяльність

Місто має зовнішньоторговельні зв’язки із понад з 49 країнами світу. Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні продукти. 

Зовнішньоекономічна діяльність міста  у 2016 - 2018 роках  характеризується поступовим зростанням  обсягів зовнішньоторговельного обороту, з перевищенням  обсягів експорту товарів над обсягом їх імпорту.

Обсяг експорту товарів за 2018 рік  склав 113,0 млн. дол. США  або  21,7 відсотків до загального експорту області,   у розрахунку на одну особу населення за 2018 рік складає  2148,0 дол. США, що більше обласного показника на 1599,3 дол. США  (по області 548,7 дол. США).

Обсяг експорту послуг за 2018 рік склав 1,5 млн. дол.  США  або 5,8 відсотків від загального обсягу експорту послуг області.

Обсяг імпорту  товарів за 2018 рік склав 17,6 млн. дол. США або 6,7 відсотків до загального імпорту області,.

Основними товарними групами експорту міста  у 2018 році були:

  • жири та олії тваринного або рослинного походження     -  66,5 млн. дол. США  ;
  • готові харчові продукти - 37,1 млн.  дол. США;
  • продукти рослинного походження -  3,2 млн. дол. США .

Основними товарними групами імпорту міста  у 2018 році були:

  • продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості  - 6,0 млн. дол. США;                                                                              
  • мінеральні продукти – 2,9 млн. дол. США.